Sälja gården?Sälja gården?

Effekterna av Rysslands krigsförklaring mot Ukraina känns oöverskådliga. Vi på Skånegårdar känner stor solidaritet för Ukrainas befolkning i en svår tid. Vi vill också axla rollen som vägledare åt våra uppdragsgivare som på olika sätt påverkas ekonomiskt av händelseutvecklingen i vårt närområde. 

Rysslands invasion är framför allt en mänsklig tragedi. Ur ett ekonomiskt perspektiv ser vi ytterligare orosmoment att förhålla oss till. Kriget har lett till att svenska kronan tappat i värde mot både dollarn och euron. Vi närmar oss ett kronfall att jämföra med finanskrisen 2008 då euron som mest kostade 11,50 SEK. 

Priserna på spannmål, energi och gödning stiger. Resultatet är höjda matpriser och ökad risk för inflation. Samtidigt kan minskad världshandel leda till en recession. Därför är det osäkert om räntorna höjs mer än marginellt. 

Riksbanken lär tillåta en försvagad valuta för att gynna investeringar, konsumtion och export. Därmed kan de ekonomiska effekterna bli relativt lindriga för Sverige. Vi har en egen, rörlig valuta vilket hjälpt oss i tidigare kriser. Att vi blir mindre kapitalstarka i förhållande till vår omvärld lär vi märka först när vi reser utomlands eller importerar kapitalvaror. 

Sist men inte minst; priserna för jord och skog kommer sannolikt att vara stabila och kan till och med komma att öka som konsekvens av en svagare krona.