Sälja gården?Sälja gården?

Stora lokala variationer förekommer och för närvarande är variationerna större än normalläget.
Källa: Skånegårdar AB, 2022