Sälja gården?Sälja gården?

Prisutvecklingen av 1 ha åkermarker i Skåne exkl. byggnader men inkl. jaktvärde.
Notera att prisprövning rådde tom 1988.