Sälja gården?Sälja gården?

Den rörliga räntan sedan EUinträdet 1995. Stark ränteuppgång vid finanskrisen 2008 och eurokrisen 2011 till följd av snabbt växande statsskulder.